Laptop Fusion5 11 4Rdzenie 2GB 64SSD Lekki Szybki

zł893.50
Tax included
Quantity
Last items in stock

 

Laptop Fusion 5 11,6"

 • procesor Intel Atom Z8350 4x1,92GHz
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 64GB
 • wywietlacz 11,6" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home

Fusion 5, to urz¹dzenie które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

SUPER LEKKI I ELASTYCZNY - Twój nowy notebook jest lekki i ³atwy do przenoszenia. Wa¿y zaledwie oko³o 895 gramów.

NAJLEPSZY I SUPER SZYBKI - Laptop  wyposa¿onyj est w procesor Intel Atom Quadcore - co oznacza, ¿e ??mo¿esz teraz uruchamiaæ programy Windows bez opónieñ i graæ w swoje ulubione gry z pe³n¹ prêdkoci¹

NIESAMOWITE DOWIADCZENIE EKRANUI - Laptop Fusion5 C60B jest wyposa¿ony w niesamowity 11,6-calowy ekran Full HD 1920 * 1080 IPS, co oznacza, ¿e ??mo¿esz teraz wykonywaæ zdjêcia w ruchu w osza³amiaj¹cym FHD

PRZESTRZEÑ I MOC - Twój nowy Lapbook jest wyposa¿ony w 2 GB pamiêci RAM, a pamiêæ masowa ma opcjê rozszerzenia pamiêci do 128 GB za pomoc¹ karty Micro SD (tf-card), wiêc wiêcej ni¿ wystarcza do zaspokojenia twoich potrzeb.

 

Czterordzeniowy netbook z systemem Windows 10 11,6 cala

 • - Intel Atom x5-Z8350
 • -GPU Procesor: Intel HD Graphics (Gen7)
 • -Wywietlacz: 1920 * 1080 Full HD, technologia MicroEdge
 • -TP: Brak funkcji dotyku
 • - DDR: 2G DDRIII RAM
 • - Kamera: Przód
 • -Karta pamiêci: SD scard do 256 GB (brak w zestawie)
 • - HDMI: obs³uga, mini HDMI
 • -Kamera: Pojedynczy przedni aparat, 0,3M
 • -Wejcie AC 100-240 V 50-60 Hz, wyjcie DC 12V / 3A Bateria: 8000 mAh
 

D³ugi czas dzia³ania baterii

Odtwarzaj a¿ do 10 godzin zapisane lokalnie filmy bez koniecznoci ³adowania. Twoje oczy prawdopodobnie zmêcz¹ siê prêdzej ni¿ bateria!

Niesamowity wywietlacz IPS

IPanoramiczny ekran IPS (a¿ do 1920 x 1080) o wyrazistych kolorach, który zapewnia k¹ty widzenia do niemal 180 stopni.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt nowy pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 miesiêcy gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ ryski w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 3. Sprzêt przed wysy³k¹ zosta³ gruntownie przetestowany i sprawdzony. Bo dla nas liczysz siê ty ;)
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona niewidocznymi naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ) na ¿yczenie klienta wysy³amy w nowych kartonach zastêpczych (typu na prezent).
 7. W przypadku chêci zainstalowania darmowego lub p³atnego OFFICE oraz antywirusa prosimy o wiadomoæ do kupuj¹cego po zakupie.

W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.

Ponadto je¿eli termin przesy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê na okres dostawy to po pañstwa stronie bêdzie odst¹pienie od umowy w formie zwrotu sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.

Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia z wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.

 
10016132990
1 Item
chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.

Panel Tool

Full Width Boxed Large Boxed Medium
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear