Laptop Fusion5 11 4Rdzenie 2GB 64SSD Lekki Szybki

1 099,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

 

Laptop Fusion 5 11,6"

 • procesor Intel Atom Z8350 4x1,92GHz
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 64GB
 • wywietlacz 11,6" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home

Fusion 5, to urz¹dzenie które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

SUPER LEKKI I ELASTYCZNY - Twój nowy notebook jest lekki i ³atwy do przenoszenia. Wa¿y zaledwie oko³o 895 gramów.

NAJLEPSZY I SUPER SZYBKI - Laptop  wyposa¿onyj est w procesor Intel Atom Quadcore - co oznacza, ¿e ??mo¿esz teraz uruchamiaæ programy Windows bez opónieñ i graæ w swoje ulubione gry z pe³n¹ prêdkoci¹

NIESAMOWITE DOWIADCZENIE EKRANUI - Laptop Fusion5 C60B jest wyposa¿ony w niesamowity 11,6-calowy ekran Full HD 1920 * 1080 IPS, co oznacza, ¿e ??mo¿esz teraz wykonywaæ zdjêcia w ruchu w osza³amiaj¹cym FHD

PRZESTRZEÑ I MOC - Twój nowy Lapbook jest wyposa¿ony w 2 GB pamiêci RAM, a pamiêæ masowa ma opcjê rozszerzenia pamiêci do 128 GB za pomoc¹ karty Micro SD (tf-card), wiêc wiêcej ni¿ wystarcza do zaspokojenia twoich potrzeb.

 

Czterordzeniowy netbook z systemem Windows 10 11,6 cala

 • - Intel Atom x5-Z8350
 • -GPU Procesor: Intel HD Graphics (Gen7)
 • -Wywietlacz: 1920 * 1080 Full HD, technologia MicroEdge
 • -TP: Brak funkcji dotyku
 • - DDR: 2G DDRIII RAM
 • - Kamera: Przód
 • -Karta pamiêci: SD scard do 256 GB (brak w zestawie)
 • - HDMI: obs³uga, mini HDMI
 • -Kamera: Pojedynczy przedni aparat, 0,3M
 • -Wejcie AC 100-240 V 50-60 Hz, wyjcie DC 12V / 3A Bateria: 8000 mAh
 

D³ugi czas dzia³ania baterii

Odtwarzaj a¿ do 10 godzin zapisane lokalnie filmy bez koniecznoci ³adowania. Twoje oczy prawdopodobnie zmêcz¹ siê prêdzej ni¿ bateria!

Niesamowity wywietlacz IPS

IPanoramiczny ekran IPS (a¿ do 1920 x 1080) o wyrazistych kolorach, który zapewnia k¹ty widzenia do niemal 180 stopni.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt nowy pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 miesiêcy gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ ryski w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 3. Sprzêt przed wysy³k¹ zosta³ gruntownie przetestowany i sprawdzony. Bo dla nas liczysz siê ty ;)
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona niewidocznymi naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ) na ¿yczenie klienta wysy³amy w nowych kartonach zastêpczych (typu na prezent).
 7. W przypadku chêci zainstalowania darmowego lub p³atnego OFFICE oraz antywirusa prosimy o wiadomoæ do kupuj¹cego po zakupie.

W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.

Ponadto je¿eli termin przesy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê na okres dostawy to po pañstwa stronie bêdzie odst¹pienie od umowy w formie zwrotu sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.

Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia z wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.

 
10016132990
1 Przedmiot
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.